Domácí besídka

Blíží se den, kdy chodí Mikuláš s nezbytným doprovodem, tedy s čertem a andělem. Tato tradice se stále drží živá, navzdory plynoucímu času. A je to dobře. Možná je pro každé dítě dobré zažít trochu strachu z čehosi tajemného v podobě čerta, možná však je to až příliš strašidelné a řada lidí na návštěvu tohoto tria vzpomíná jako na hororový zážitek. Záleží také značně na tom, kolik domácností tato sestava již obešla a zda již čert není příliš posilněn ohnivým nápojem. Chcete-li však, aby Vaše dítě mělo vzpomínky hezké, a nechcete jej ošidit o tento zážitek, volte osvědčenou kvalitu. Kouzelník https://www.vaskouzelnik.cz/ na sebe může vzít laskavou podobu kohokoliv.

S kamarády je strach menší

Rovněž se velmi osvědčilo, chodí-li rodiče s dětmi na setkání s Mikulášem, čertem a andělem do větší skupinky dětí. Může to být například podniková dětská besídka, může jít o setkání s Vašimi přáteli a jejich dětmi, kdy Mikuláš přijde za všemi najednou tam. Kouzelník v podobě Mikuláše všem připraví hezký zážitek.